ایده های میز تولد یونولیتی

دسته بندی ها :
ایده های میز تولد یونولیتی

همه ی ماعلاقه مند این هستیم که فضای جشنمان زیباتر و متفاوت و غیرتکراری باشد.

یکی ازگزینه هایی که می توانیم با طراحی و تزیین آن تفاوت ایجادکنیم انتخاب شکل میز است.

1-میز با استند حروف

باترکیب استند حروف در کنار هم می توانیم میزی متفاوت داشته باشیم.

2-میز با استند اعداد

3-میز استوانه

4-میز مکعبی

5-دیزاین اتاق نوزاد

مطالب مرتبط

نظرات شما

0
X